Protiukrepi za pospešitev oblikovanja novih prednosti pri mednarodnem tekmovanju

- Jul 31, 2018 -

Ali je mogoče doseči industrijsko nadgradnjo in graditi predelovalno industrijo z določenim obsegom in mednarodno konkurenčnostjo, je jedro stabilne gospodarske rasti in osnovni pogoj za zagotavljanje nemotenega prehoda gospodarske rasti. V zadnjih letih se je kitajska industrijska nadgradnja postopoma nadaljevala. Prizadevati si moramo za razumevanje obdobja globalnega razvoja proizvodnje in možnosti spreminjanja, osredotočiti se na optimizacijo poslovnega okolja in tržnega okolja, vzdrževati globalni odprt vzorec, spodbujati nenehno nadgrajevanje kitajske predelovalne industrije in si prizadevati za oblikovanje novih prednosti v mednarodni konkurenci.

V zadnjih letih se razvoj kitajskega gospodarstva sooča s številnimi izzivi, kot so resna presežna zmogljivost, naraščajoči proizvodni stroški, omejeni viri in okoljske omejitve ter blokirana uvedba tehnologije. Ali je mogoče nadgradnjo v industriji nemoteno izvajati, proizvodna industrija z določenim obsegom in mednarodno konkurenčnostjo pa je jedro stabilne gospodarske rasti in osnovni pogoj za zagotavljanje nemotenega prehoda gospodarske rasti.

Iz mednarodne primerjave se kitajska industrijska nadgradnja stalno razvija

Proizvodnja je jedro realnega gospodarstva. V razvitih gospodarstvih sveta, z izjemo zelo majhnega števila držav, ki temeljijo na virih, imajo tako velike kot majhne države bolj ali manj globalno konkurenčne proizvodne sektorje. Na primer, vrhunski stroji za litografijo na Nizozemskem, instrumenti in farmacevtski izdelki v Švici, farmacevtska industrija v Singapurju, komunikacije in letalstvo na Švedskem, industrija instrumentov in komunikacij v Izraelu ter komunikacijska industrija na Finskem.

Kot svetovna sila je razvoj in nadgradnja predelovalne industrije podlaga za določanje gospodarske moči. V trenutnem položaju polnega razvoja globalnega povezovanja in globoke integracije ter konkurence med državami bo položaj industrije države v svetovni vrednostni verigi in status nadgradnje industrije nazadnje odražal, ali se mednarodna konkurenčnost izdelkov stalno izboljšuje, zlasti v visokotehnološke industrije. Ali se konkurenčnost podjetja izboljša, je treba preučiti spremembe v konkurenčnosti industrije z vidika svetovne trgovine.

Razvojne izkušnje mnogih držav kažejo, da je sposobnost nenehnega izboljševanja položaja svetovne vrednostne verige temeljna zahteva za trajnostni gospodarski razvoj, industrijska nadgradnja pa je neposreden izraz izboljšanja delitve dela v svetovni vrednostni verigi. Z mednarodnega vidika je v zadnjih letih kitajsko realno gospodarstvo doživelo velik napredek pri preoblikovanju in nadgradnji.

Glede na celoten obseg se je v zadnjih letih delež Kitajske v izvozu blaga stalno povečeval, kar kaže, da se splošna konkurenčnost stalno povečuje. Čeprav se proizvodnja na Kitajskem sooča z izzivi, kot so naraščajoči stroški dela in upadanje konkurenčnih prednosti poceni, je svetovna trgovina vstopila v obdobje nizke rasti ali celo negativne rasti, vendar se svetovni trgovinski delež Kitajske na splošno povečuje. Kitajski izvoz je v letu 2012 znašal 10,1% svetovnega. Do leta 2015 je celotni izvoz Kitajske dosegel 2,23 bilijona ameriških dolarjev, kar predstavlja 14,9% celotnega svetovnega izvoza. Leta 2016 se je zmanjšal, vendar se je leta 2017 povečal na več kot 14%.

Kitajska mednarodna konkurenčnost se je glede na proizvode z nizkimi stroški nekoliko zmanjšala. Od leta 2012 imajo države v razvoju, kot sta Indija in Vietnam, koristi od ugodnih prednosti in industrijskega prenosa ter se hitro razvijajo v proizvodnji nižjih cen. Na primer, skupni izvoz nizkoogljičnih tehnoloških proizvodov na Indoneziji se je na primer povečal z 21,6 milijarde ameriških dolarjev leta 2012 na 25,3 milijarde ameriških dolarjev leta 2016, kar je 19,0-odstotno povečanje; v istem obdobju se je Vietnamski nizkoročni tehnološki izvoz izdelkov povečal za 65,3%. V istem obdobju Kitajske je bilo od 633,8 milijarde ameriških dolarjev do 639,3 milijarde ameriških dolarjev, v bistvu z ničelno rastjo. Vendar pa je absolutno, leta 2016, skupni izvoz nizko koncu tehnoloških izdelkov v Braziliji, Indiji, Indoneziji, Vietnamu in na Tajskem znašal 185,2 milijarde USD, le 29,0% Kitajske. To kaže, da nizkoročni tehnološki proizvodi teh držav še niso predstavljali velikega izziva za Kitajsko.

V zvezi s tehnološkimi izdelki sredi konca se mednarodna konkurenčnost Kitajske stalno povečuje. Od leta 2012 do leta 2016 se je kitajski izvoz srednjeročnih tehnoloških izdelkov povečal za 3,5%. Čeprav je bilo povečanje majhno, so se v istem obdobju v drugi polovici leta sklenile druge proizvodne zmogljivosti. Na primer, ZDA so se v istem obdobju zmanjšale za 7,4 odstotne točke; Nemčija se je znižala za 2,9 odstotne točke; Japonski upad je dosegel 18,6%; in Južni Koreji se je izvoz tehnoloških izdelkov srednjega razreda zmanjšal tudi za 6,5%.

Na področju vrhunskih tehnoloških izdelkov se je kitajska mednarodna konkurenčnost na splošno izboljšala, vendar je še vedno nestabilna. Od leta 2012 do leta 2016 se je celotni izvoz vrhunskih tehnoloških izdelkov na Kitajskem povečal s 672,5 milijarde dolarjev na 680,6 milijarde ameriških dolarjev, kar je 1,2-odstotno povečanje. V istem obdobju se je skupni izvoz vrhunskih tehnoloških izdelkov iz ZDA, Nemčije, Japonske in Južne Koreje zmanjšal s 767,2 milijarde USD na 750,2 milijarde USD, kar je 2,2-odstotno zmanjšanje. To kaže, da se je konkurenčnost kitajskih vrhunskih tehnoloških izdelkov izboljšala. Treba je omeniti, da se je v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 izvoz kitajskih tehnoloških izdelkov bistveno zmanjšal za 7,7%, medtem ko so se ostale štiri države znižale le za 0,9%. To kaže, da konkurenčnost visokokakovostnih tehnoloških proizvodov na Kitajskem še vedno ni stabilna in je predmet zunanjih omejitev, kot so pravice intelektualne lastnine in ključne komponente.

Na splošno se od leta 2012 rahlo zmanjša kitajska mednarodna konkurenčnost v tehnoloških proizvodih nižjega razreda, vendar se je konkurenčnost srednjeročnih tehnoloških izdelkov znatno izboljšala, izboljšali pa se tudi vrhunski tehnološki izdelki. Treba je reči, da je Kitajska industrijska posodobitev dosegla stalni napredek.

Svetovni model razvoja proizvodnje se sooča z velikimi spremembami

V 21. stoletju je svet naredil vrsto pomembnih preboj v znanosti in tehnologiji. Informacijska tehnologija, energetska tehnologija, novi materiali, internet stvari, veliki podatki, robotika in računalništvo v oblaku so zorenje, svetovna proizvodnja pa je vstopila v nov krog industrijske revolucije. . Nov krog industrijske revolucije je močno spremenil primerjalne prednosti razvoja proizvodnje in pomembno vplival na primerjalne prednosti, delitev dela in prihodnje razvojne trende svetovne proizvodnje.

Najprej se zmanjša pomen količine delovne sile in stroškov dela, tradicionalni model industrijskega prenosa pa se lahko zmanjša. Po drugi svetovni vojni je bil temeljni zakon svetovnega industrijskega prenosa, da so razvite države preusmerjale nizko proizvodnjo v manj razvite države zaradi naraščajočih stroškov dela in izgube primerjalne prednosti v nižjih industrijskih panogah. Toda novi krog industrije je dramatično zmanjšal povpraševanje po delu s pomočjo inteligentnih proizvodnih tehnologij, še posebej poceni inteligentnih robotov, ki nadomestijo delo. Ta sprememba je Kitajski omogočila, da še naprej obdrži precejšen del delovno intenzivnih industrij in tudi razvite države je omogočila, da bi pritegnile vračanje tehnoloških industrij na nižji ravni.

Drugič, pomembnost industrijske podpore in ekonomije obsega se je zmanjšala, pomembnost inovacijskih zmogljivosti pa je postala vidnejša. Nov krog industrijske revolucije je povečal prožnost proizvodne linije, zmanjšal pa se je tudi pomen delitve izdelkov in podpore. To je omogočilo majhnim državam, da razvijejo velike industrijske panoge, ki jih je bilo prej težko razviti. Poleg tega se je hitrost različnih novih tehnologij znatno povečala. Tradicionalne države, ki so ustvarile visokokakovostne prednosti v smislu stabilnega dela in izdelave, kot sta Japonska in Nemčija, lahko postopoma oslabijo svojo industrijsko konkurenčnost, proizvodnja pa se bo zbrala v najbolj inovativnih državah, kot sta Kitajska in Združene države.

Tretjič, proizvajalci so bolj prilagojeni in bolj priljubljeni, proizvodna podjetja pa bodo bližje bazi potrošnikov. Zaradi naraščajočega povpraševanja po osebnih potrošnikih in nadaljnjega razvoja prožnih proizvodnih tehnologij, kot so 3D tisk in industrijski internet, se bo verjetno postopoma preusmerila predelovalna industrija v način lokalne proizvodnje, ki se bo razširil na podjetja in tržne destinacije. Pomen nadaljnjih povečanj. Kitajska, Združene države Amerike, Evropa, Japonska in druge gospodarske sile ali gospodarske cone bodo imele koristi, lahko pa ima tudi prebivalstvena država, kot je Indija (vendar bo omejena na raven dohodkov in moč porabe), decentralizacija proizvodnje pa bo še naprej spodbujala regionalno povezovanje in razvoj liberalizacije trgovine.

Združevanje zgornjih treh učinkov kratkoročno bo na eni strani upočasnilo hitrost svetovnega prenosa proizvodnje v države v razvoju in kitajska proizvodnja ostane konkurenčna dlje časa; na drugi strani pa se bo svetovna proizvodnja vrnila v razvite države. Pojavilo se bo več pojavov, ki kažejo značilnosti "navzdol" razširitve industrij industrij razvitih držav. Dolgoročno bo svetovna predelovalna divizija bližje in bliže bazi porabe, stopnja porabe vsake države pa bo postala pomemben dejavnik pri določanju obsega proizvodnje.

Od treh vidikov, ki spodbujajo nenehno nadgrajevanje kitajske predelovalne industrije

Trenutno moramo trdno razumeti obdobje strateških priložnosti za globalno proizvodno reformo, spodbujati nenehno nadgrajevanje kitajske predelovalne industrije in si prizadevati za oblikovanje novih prednosti v mednarodni konkurenci.

Prvič, optimiranje poslovnega okolja in zmanjšanje bremena za podjetja za krepitev storitev je pomembno sredstvo za nadaljnje povečanje industrijske konkurenčnosti. Kitajska tradicionalna nizkocenovna prednost je oslabljena, zlasti v primerjavi s konkurenco ZDA za zmanjševanje davkov, Kitajska mora še nadalje zmanjšati breme davkov in pristojbin za podjetja, podjetjem pa omogoči, da rahlo izpolnjujejo konkurenco. Poleg tega je treba okrepiti vladno službo za podjetja, zlasti za zagotavljanje vrste institucionalnih okolij, ki spodbujajo inovacijski pogon podjetij.

Drugič, močno izboljša tržno okolje in okrepi zaupanje potrošnikov v domače izdelke, ki so jedro gonilne sile povpraševanja in spodbujajo nadgradnjo v industriji. V treh povezavah "podjetja", "trga" in "končnega potrošnika" je kitajsko "podjetje" močno vitalnost in konkurenčnost, "potrošnik" nujno potrebuje nadgradnjo, in "trg" je trenutno najpomembnejši kratek krov. Trenutno je nujno potrebno znatno povečati naložbe vlade v pregled kakovosti blaga, ki široko sprejemajo nova sredstva, kot je internet, da javno in celovito ter učinkovito razkrijejo kakovostne informacije o blagu ter povečajo varstvo pravic potrošnikov in interesov in premik od "prednost pred podjetji" na "tržno prednost" pri nadzoru trga. Koncept "prednost pred strankami" v celoti ustvarja tržno okolje za potrošnike, da bi "kupili v lahkosti" in uveljavil vlogo kitajske velike tržne lestvice v realnem gospodarstvu.

Tretji je nadaljnje povečanje hitrosti odpiranja do zunanjega sveta, kar je pritisk in spodbuda za nadgradnjo realnega gospodarstva. Prakse od reforme in odpiranja dokažejo, da se kitajska predelovalna industrija ne boji konkurence, konkurenca pa spodbuja nadgradnjo in razvoj industrije. Zato mora Kitajska upoštevati hitrost odpiranja, zlasti odpiranje storitvene industrije. Le z nadaljnjim odpiranjem se lahko prilagodimo trendu nadgradnje storitveno naravnane proizvodnje in bolje spodbujamo razvoj realnega gospodarstva.


Ustrezne industrije znanja

Sorodni izdelki

  • QTZ50(5008) stolp Žerjav
  • QTZ80(5810) stolp Žerjav
  • QTZ80(5512) stolp Žerjav
  • P6022 Army Žerjav
  • QTK20 Hitro montažo Žerjav
  • 3023A Derrick Žerjav